26. 02. 2023

Průzkum trhu

PRŮZKUM TRHU - INTERIÉROVÉ HŘIŠTĚ

Informovaná investice do podnikání s dětským hřištěm

Průzkum trhu zpřístupňuje užitečné informace, které pomáhají udělat informovanou investici, při přípravě obchodní strategie a podnikateli připravit obchodní plán, kterému může důvěřovat.


Správný průzkum trhu by Vám měl odpovědi na následující otázky:

- Jaká je tržní potřeba a potenciál této služby / zboží ve vybrané oblasti podnikání?

- Kdo je Vaše konkurence?

- Jaké jsou Vaše obchodní příležitosti a možnosti?


1) Potřeba na trhu a potenciál byznysu ve Vašem městě:

Potřeba provozů s vnitřními hřišti je reálná a značná, o čemž svědčí stovky interiérových hřišť a zábavních rodinných center na vyspělých trzích jako je Velká Británie, Německo nebo Itálie. Tento trend se rozšiřuje rovněž ve střední Evropě a je v začátcích na Slovenském i Českém trhu.

Cílovou skupinou pro vnitřní dětská hřiště jsou rodiny s dětmi od 3 - 12 let. V případě větších a rozsáhlých center zábavy, které obsahují atrakce jako např. lezecká stěna, mini bowling, minigolf, sportovní a soutěžní nafukovací atrakce, laserovou střelnici a jiné se cílová skupina podstatně rozšiřuje přes teenagery až po dospělé. Podle toho jaké atrakce provoz obsahuje, mění se i počet - skupina cílových zákazníků. Proto je důležité, abyste podle těchto okolností zjistili jaký je počet potenciálních zákazníků ve vašem městě, čtvrti, oblasti kde svůj provoz plánujete.

Při zjišťování potenciálu Vašeho obchodního plánu Vám mohou pomoci jako reference například úzce související byznysy nebo místa, kde se shromažďuje skupina Vašich možných zákazníků. Při počítání cílové skupiny Vám napomůže informace o počtu dětí v předškolním věku, dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol ve Vašem okolí. Další referencí může být počet obchodů s dětským sortimentem ve Vašem městě.


2) Kdo je konkurence ve Vašem okolí:

Pokud není žádné vnitřní hřiště nebo rodinné centrum zábavy ve vašem okolí, gratulujeme, máte velkou šanci na úspěch. Pokud již existuje Vaše konkurence, měli byste analyzovat jejich silné a slabé stránky a na základě těchto skutečností připravit svou podnikatelskou strategii.

První věc, kterou potřebujete zjistit je, jak úspěšné je podnikání konkurence. Zjistíte to podle jejich cen a cenových strategií a návštěvnosti jejich provozu. Počet zákazníků kolísá v závislosti od dní, proto byste měli navštívit jejich provoz během všedních dnů, během víkendů a vypočítat průměrnou návštěvnost během otevíracích hodin.Důležitá je analýza silných a slabých stránek konkurence například jako atraktivní je jejich vybavení, zařízení, hrací prvky provozu, jací jsou zaměstnanci - obsluhující personál, jaký marketing - reklamu používají, jaká je atmosféra provozu, zda provoz udržují čistou a jiné. Podle těchto zjištění budete vědět jak se odlišit a co udělat lépe ve svém provozu a tím konkurenci porazit.

Pokud provoz konkurence není úspěšná ani navštěvovaná, nenechte se odradit, protože to může být z různých důvodů: staré a zastarané herní vybavení, špatné umístění provozu, příliš vysoké ceny nebo špatný prodejní postup.

Naše společnost nabízí pouze nové hrací sestavy, plné zábavných a lákavých hracích prvků, mnoho doplňkových her, různé dětské nafukovací atrakce nebo sportovní atrakce. Z naší nabídky produktů se dá sestavit atraktivní interiérové ​​dětské hřiště nebo zábavní centrum pro celou rodinu.


3) Jaké jsou Vaše možnosti:

Vnitřní zábavní centrum může obsahovat množství různých sekcí tak, aby odpovídali na různé tržní příležitosti a aktuální poptávku. Například, pokud je již ve Vaší lokalitě mnoho provozů pro děti od 3-5 let, tak zvažte možnost přizpůsobení interiérového hřiště pro děti ve věku od 5-15 let. Hřiště přizpůsobíte dětem od 5 do 15 let tak, že ho vyřídíte hracími komponentami a atrakcemi pro děti v tomto věku např. kuličková střelnice, kuličková fontána či složitější labyrint atd.

Pokud existující provoz vnitřního hřiště nemá prostory k pořádání dětských oslav, můžete ve svém provozu vytvořit samostatnou místnost na soukromé dětské oslavy. Pokud máte omezený kapitál na vybavení provozu zábavnými atrakcemi, můžete do byznysu přizvat obchodního partnera např. firmy, které umísťují dětské atrakce na mincovníky a pod. Způsobů jak postupovat a vytvořit zajímavé zábavné centrum nebo dětské interiérové ​​hřiště je mnoho, třeba si jen vybrat, který způsob je nejlepší Vaší tržní situaci.


Po dokončení průzkumu trhu, data a informace, které jste shromáždili, Vám poslouží k dokončení objektivní finanční analýzy a pomůžou navrhnout dobrou tržní strategii.